Behamet Krystyna Malinowska-Mumot

adres siedziby:
ul. Bolesława Chrobrego 17/5
73-110 Stargard

NIP: 854 150 58 10
Regon: 812371127

Konto:
Bank PeKaO SA
nr rachunku: 02 1240 3901 1111 0010 3251 9029

Nr telefonu: 669 707 911

Lokalizacja